Breaking News

Lenings vir ouer motors beskikbaar

Tot dusver was dit feitlik onmoontlik om finansiering te kry vir ‘n gebruikte motor wat reeds tien jaar oud is.

Net voordat die nasionale staat van inperking aangekondig is, het Capitec Bank egter besluit om dit beskikbaar te stel, en wanneer die inperking verby is, beplan hy om dit verder uit te brei. Hierdie tipe lening kan toegestraan word sonder dat die voertuig self as sekuriteit aangebied moet word. Dit is vir eers net by die aanlyn-handelaar We buy cars beskikbaar, maar sal binne die volgende jaar na nog omtrent 80 handelaars uitgebrei word. Sommige mense glo egter dat dit ‘n probleem kan skep vir voornemende kopers wat nie versigtig genoeg met ongesekureerde lenings omgaan nie.

We buy cars is die grootste verkoper van voertuie in Suid-Afrika en  minder as die helfte van sy voertuie word tans deur tradisionele gesekureerde krediet gefinansier. Volgens Francois Viviers, die uitvoerende beampte van kommunikasie en bemarking by Capitec is die lenings is in lyn met die bak se model van “doelgerigte lening” vir spesifieke items teen rentekoerse wat goed vergelyk met dié van geskureerde krediet. Die eerste koper aan wie ‘n lening toegestaan is, het ‘n tienjarige VW Touareg ter waarde van R 189 950 teen ‘n rentekoers van 16,7% gekoop.  Hierdie rentekoers is omtrent dubbeld die prima-uitleenkoers op daardie stadium. Daarby hef die bank ook ‘n eenmalige aanvangs bedrag van hoogstens R 1207,50 en maandelikse diensgelde van R 69.

Volgens Capitec verskil die teikenmark van ander finansierings-instellings deurdat hy lenings toestaan vir motors wat effens ouer maar steeds in ‘n goeie toestand is. Volgens Viviers sal die voornemende koper nie die betrokke voertuig as sekuriteit hoef aan te bied nie. Volgens hom bied  die bank ‘n oplossing wat aan mense se behoeftes voldoen en nie die aanbied van die voertuig as sekuriteit vereis nie. Capitec beskou hierdie inisiatief as ‘n manier om ‘n nuwe sektor in die mark vir motor finansiering te laat groei. Volgens Viviers kwalifiseer motors wat omtrent vyf of ses jaar oud is maar steeds in ‘n goeie toestand is, nie altyd vir tradisionele gesekureerde finansiering nie.

Terselfdetyd  is die bank besig om ‘n vennootskap met Mo Data, wat finansiering vir die aankoop van voertuie moontlik maak, aan te gaan. Volgens Viviers sal dit die bank in staat stel om hierdie soort finansiering ook aan verskeie handelaars oor die hele land beskikbaar te stel.

%d bloggers like this: